Akumulačné krbové kachle

Akumulácia - princíp fungovania, využitie a výhody

Základná myšlienka fungovania akumulačných krbových kachlí spočíva vo využití získanej tepelnej energie. Ako hovorí už aj samotný názov, ide o zúžitkovanie nahromadeného tepla jeho postupným uvoľňovaním do priestoru tzv. sálaním, ktoré v závislosti od použitého akumulačného materiálu trvá niekoľko hodín aj po vyhasnutí ohňa (akumulovať = ukladať, zhromažďovať).
Akumulačné krbové kachle sa skladajú z vnútornej krbovej vložky, ktorej obstavbu tvoria materiály s veľmi dobrými akumulačnými vlastnosťami, napr. kachlice, šamot atď. Teplo uvoľňované horením v spaľovacej komore krbovej vložky sa cez jej plášť odovzdáva a akumuluje v už spomínaných materiáloch a je následne uvoľňované do priestoru.
Rozdielom oproti klasickým teplovzdušným modelom je, že teplo nie je vypúšťané cez mriežky, ale je udržiavané vo vnútri, kde nahrieva akumulačný materiál a krb začne následne sálať teplo z celej plochy obstavby. Ide v podstate o elektromagnetické žiarenie, teda rovnaký spôsob prenosu tepla, ako pri slnečnom žiarení.


Hlavné výhody akumulačných krbových kachlí:

 • sálavé teplo nahrieva nielen samotnú miestnosť, ale aj okolité materiály v ňom, ktoré tým pádom tiež nabíja teplom
 • rovnomerná teplota v miestnosti
 • pozitívny vplyv na ľudské zdravie
 • nízka spotreba paliva - stačí priložiť cca. 3x za deň

Akumulačné krbové kachle Hien Harmony a Solid
Akumulačné krbové kachle Hien Harmony a Solid

Akumulačné krbové kachle Hien Harmony a Solid
Akumulačné krbové kachle Hien Harmony a Solid

Hein Harmony a Solid

Akumulačné krbové kachle Hein s veľkoformátovou keramikou a akumulačným výmenníkom • Krbové kachle Harmony a Solid sú dostupné v rovnom a rohovom prevedení s exkluzívnym ohýbaným sklom. Dvierka sa otvárajú do boku. 
 • Kombinovaný spôsob odovzdávania tepla, sálavé teplo a prúdenie teplého vzduchu. 
 • Opláštenie krbovej vložky tvorí veľkoformátová keramika, práve tento materiál je ideálny pre efektívny prenos tepla. 
 • Zdrojom tepla je oceľová krbová vložka so šamotovým ohniskom, ideálne pre akumulačné krbové kachle s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou dreva. 
 • CPV - súčasťou krbovej vložky je centrálny prívod vzduchu s možnosťou automaitckej regulácie horenia
 • Jednoduchá regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu jedným ovládacím prvkom na prednej časti krbovej vložky pod dvierkami. 
 • Špeciálne strukturovaná keramika s novými glazúrami, pre Harmony a Solid